1963

Man investerar ca två miljoner kronor i en ny, jättelik formspruta, med en skottvolym
på 6.100 cc, som placeras i källaren i plastfabriken på Afzeliegatan. Sprutan, som är
norra Europas största - 70 ton tung - levereras av firman Scloemann i Dusseldorf i
Tyskland och producerar större, mycket lönsamt gods som t ex soptunnor, transport-
och förvaringslådor, bl a till fiskerinäringen. Att tillverka en soptunna tar endast 30
sekunder.

Den 5 april invigs den nya formsprutan och en ny lagerhall som rymmer 21.000 kbm,
jämte en ny maskinhall. Invigningen förrättas av landshövdingen Bertil Fallenius.
Landshövdingens fru Karin döper den nya formsprutan till "Mammut".
Stadsfullmäktiges ordförande rektor Eva Åsbrink deltar också i högtidligheten.
Företaget ökar nu sin produktionskapacitet med 80% och fördubblar sin golvyta
till 7.500 kvm. Den årliga omsättningen är nu ca 6 miljoner kr.

En nyhet för året är möbelserien Fantasia med en rad licenstillverkade stolar, taburetter
och bord för inom- och utomhusbruk.

Plasttillverkning ses av många som en framtidsbransch. Skaraborg är en utpräglad
jordbruksbygd med avfolkningsproblem där stora förhoppningar nu knyts till den nya
industrins möjligheter att erbjuda nya arbetstillfällen. Trots detta är det periodvis svårt
att få folk till företaget.

Nästa: 1964
Föregående: 1950-talet
Tillbaka till Index