1950-talet

Fabriken byggs ut och man börjar experimentera med formblåsta produkter.
Bl a gör man deodorantflaskor i plast åt företaget Polva. Ett annat exempel är
dänkflaskorna Pyramid och Denko från slutet av 50-talet.
1955 säljs företaget till D Carnegie & co i Stockholm som införlivar sin egen plast-
tillverkning vid AB Polva i företaget. Företagets officiella namn blir nu AB Skaraplast.

Företagets nya direktör, kapten Gösta Ploman, engagerar för första gången mer
namnkunniga designers till företaget, bl a Sigvard Bernadotte, Aston Björn, Jan Ostwald
och Sylve Stenqvist. I mitten av 50-talet introduceras det märkesskyddade materialet
"Kristallon" (Akryl-nitril-styrénplast) som kommer att bli ett dominerande produktnamn
under följande år. I en artikel i Göteborgstidningen 1955 sägs att Skaraplast har ett
större tillverkningsprogram av hushållsartiklar än någon annan plastfabrik i Europa.
Samma år installeras nordens största formsprutningspress med en kapacitet (skottvolym)
på 1.500 cc vilken möjliggör produktion av större föremål.

Verksamheten följer två linjer: dels produceras beställningsgods för industrin, dels
hushållsartiklar. Ett exempel på industrigods är innerdörrkupor till kylskåp.
I juli 1956 ingår 132 artiklar i företagets sortiment av hem- och hushållsartiklar!
Enbart den mjuka plasthinken tillverkas i över 100.000 under 1955. År 1959 har
företaget 115 anställda och en årsomsättning på ca 5 miljoner kr.

Företaget är banbrytande vad gäller produktinformation. Marknaden besvärades av
många undermåliga plastprodukter och okunnigheten var på sina håll stor om de nya
plastmaterialens egenskaper. Skaraplast förser sina återförsäljare med produktblad och
klistermärken med varudeklaration sätts på hushållsprodukterna, ett system som så
småningom blir standard för de företag som ansluts till Svenska Plastföreningen.


Nästa: 1963
Föregående: 1949
Tillbaka till Index