1964

Investment AB Promotion (Handelsbanken) och AB Svenska Metallverken (SM-plast)
går in som intressenter i företaget. Carnegie & Co står kvar med en tredjedel av aktierna.
En del av den formsprutning som skett vid Metallverkens fabrik i Upplands Väsby flyttas
över till fabriken i Skara. Tillverkning av tekniskt formgods tar fart på allvar, man tillverkar
bl a detaljer till Volvo Amazon. Företaget förfogar nu över hela tjugo formsprutningsmaskiner.
Omsättningen ökar snabbt - från nio miljoner år 1964 till 15 miljoner 1965.
Personalen arbetar i treskift.

Nästa: 1967
Föregående: 1963
Tillbaka till Index