1949

Termoplasten introduceras. Strax efter kriget var det på grund av importhinder stor
brist på de då nya plastleksakerna. Järnåker lånar sprutformar från England och
tillverkar leksaker på licens. De engelska företagsnamnen finns ofta kvar på leksakerna
t ex PALITOY (mekanisk sportbil), TUDOR ROSE (krypande docka och liten, grön bil)
samt FAIRYLITE (tågbana). En del nya leksaker formges av företaget självt,
som t ex den mekaniska traktorn "Grålle" och en nallebjörn i plast, och bär företaget
Plastics logotype.

Från en leksaksfabrik i Borgunda köps ytterligare leksaker in för att dryga ut det egna
sortimentet. Som mest är fyra resande sysselsatta med att marknadsföra företagets
produkter. När importtullarna försvinner är det inte längre lönsamt att tillverka leksaker,
och produktionen läggs ganska snart ned.

Istället påbörjar man tillverkning av hushållsartiklar. En matservis och en serie köksskålar
av härdplasten melamin tillverkas under det gamla företagsnamnet ända in på 1960-talet,
men den stora produktutvecklingen äger rum inom termoplastens område.
En av de första stor- säljarna blir ostkupan "Ostkajsa" i gul eller blå styrénplast.

Nästa: 1950-talet
Föregående: 1940
Tillbaka till Index