1940

Man har en rikstäckande produktion av wc-sitsar med en årsvolym på 40.000 sitsar.
Totalt arbetar nu 150 personer i företaget. Fabriken är under denna tid inrymd i lokaler
på Eccoverken i Skara. Senare under 40-talet säljs Eccoverken och man flyttar till
lokaler på Afzeliegatan i Skara. År 1946 byggs fabriken ut och nya tillverkningsgrenar
tas upp. Under kriget uppstår brist på fenolharts, som var viktig för framställandet av
bakelit. Under krigets sista år ersätts bakeliten av karbamid, och man tillverkar bl a vita
wc-sitsar. Sitsar exporteras t o m till Nordafrika.
Man producerar så småningom även el-detaljer som lamphållare, stickkontakter och
strömbrytare, men dessa blir aldrig några storsäljare.

Nästa: 1949
Föregående: 1938
Tillbaka till Index