1938

Tillverkning av wc-sitsar i bakelit startar. Toalettsitsar från Sanitets AB Ido används för
formtagning. Bakelitpulver köps från den franska firman Huile Goudron i Paris.
Svenssons träförädling har nu bytt namn till "Industri AB Plastics".
Företaget har detta år 20 anställda och en golvyta på 100 kvm.

Nästa: 1940
Föregående: 1935
Tillbaka till Index