Bruksföremål av plast 1938 - 1967.

Jag har under några år intresserat mig för "Skaraplast", alltså produkter från företaget
Industri AB Plastics, eller AB Skaraplast som det senare kom att heta.

Företaget har haft många ägare och namn under årens lopp. Vad som 1906 började som
ett litet vagnmakeri utanför Skara och som under mitten av 1900-talet var en av
Skandinaviens ledande plastindustrier, ägs idag av det multinationella företaget IAC.
Vill man, kan man påstå att företaget under 2006 fyllde 100 år.

Under perioden 1938 fram till år 1967 tillverkade man ett brett sortiment av plastprodukter.
I början toalettsitsar och el-produkter i härdplast men från slutet av 1940-talet företrädesvis
hushållsartiklar i termoplast. År 1967 såldes företaget till Hammarplast och från detta år
upphör produkterna att märkas med namnet "Skaraplast".

Verksamheten vid fabriken i Skara under 1950- och 1960-talen sammanfaller med
plastmaterialets genomslag i samhället och är därför en viktig del av svensk företagshistoria.
Trots detta är det inte helt lätt att skapa sig en heltäckande bild av Skaraplasts historia och
produktsortiment. Tanken med denna hemsida är därför att bygga en gemensam
kunskapsbank där den som är intresserad av Skaraplast kan få information men också
medverka med egna bidrag i form av bilder och texter.

Du är alltså välkommen att vara med och utveckla sidan på olika sätt!

Välkommen