Det var under företagsnamnet Plastics AB som plasttillverkningen
började. Föremål från denna tid är märkta med P + , ibland i
kombination med ordet "Skara" inskrivet i en triangel.
Märkningen är gjord som relief i godset. Exempel på produkter
med denna märkning är elkontakter i fenolplast, leksaker i
styrénplast, skakbägare i styrénplast, tillredningsbunkar i melamin
och en matservis i melamin bestående av bägare, fat och tallrikar
som tillverkades ända in på 60-talet.

Logotypen kompletteras oftast av ett serienummer, ibland med ett
"E" i början, t ex E-306, vilket anger att designen är företagets egen.
Det var nämligen vanligt att plastproducenter lånade verktyg av
varandra. Gjutverktygen var dyra att tillverka, och man hittar ofta
identiska produkter med olika firmanamn.

Några av de leksaker som tillverkades i slutet av 40-talet gjordes med
verktyg som lånats från England. Här finns de engelska fabrikanternas
namn kvar t ex Tudor Rose, Palitoy och Fairylite.
Flera av leksakerna saknar dock helt märkning.

Redan i slutet av 40-talet började företaget tillverka produkter i termoplast vilket snart blev det
dominerande materialet. Under en övergångsperiod tillverkades omärkta produkter i termoplast parallellt
med de märkta produkterna i härdplast. År 1957 infördes en standard bland de företag som var anslutna
till Svenska Plastföreningen (SPF) som innebar att man märkte sina produkter med rektangulära
klisteretiketter där information om plastens egenskaper och tillverkare gavs.
Flera skaraplastprodukter från denna tid är endast märkta med dessa klisteretiketter.
I mitten av 1950-talet blev företagets officiella namn "AB Skaraplast".

Föremålen märks med ordet "Skaraplast" i skrivstil, som relief i godset, kompletterat med
ett produktnummer, och oftast med SPF:s klisteretikett. Produkterna är ofta märkta med
en extra företagsetikett med ordet "Skaraplast". Den tidigaste är en rektangulär,
blå etikett med företagsnamnet i vit text. Omkring 1963 lanserades den s.k. "soletiketten"
i blått med vit text eller i guld med svart text.

Identiska produkter har ofta olika nummer. Exempelvis har ett dricksglas av kristallon nr. 466 i katalogen
från 1956 medan det några år senare har fått nr. 1366. Detta beror sannolikt på att nya verktyg tillverkats.

År 1967 säljs företaget till Hammarplast. Flera av de tidigare skaraplastprodukterna fortsätter att tillverkas,
men får nu Hammarplasts märkning. Nya färgvarianter på äldre produkter dyker upp.

De plastprodukter som tillverkas på uppdrag av andra företag, t ex Dux och Volvo, saknar helt "Skara-
märkning" utom, kanske, vad gäller den klassiska sparbössan med sparbankseken i relief som gjordes på
beställning av Sparbankernas centralupphandling.