Klicka för större bild

    Vagnmakarens son
Erik Järnåkers självbiografi där han berättar om hur företaget Skaraplast växte fram.
Läsaren får lära känna en driftig affärsman och kulturintresserad donator av klassiskt snitt.
Erik Järnåker, S&B förlag, 1989

Klicka för större bild

    Bruksföremål av plast
Grundläggande bok om design och tillverkning av bruksföremål av plast
i Sverige, Finland och Danmark.
Thomas Lindblad, Signums förlag, 2004

Klicka för större bild

    Perstorpsboken
Den första svenska handboken om plast. En "Bibel" med anspråk på att vara heltäckande.
Baserad på plasttillverkningen som den såg ut vid de ca 60 plastföretag som var
verksamma i Sverige i slutet av 1940-talet.
Lorenz Kleiner m. fl. Strömbergs förlag, 1950

Klicka för större bild

    Tekno´s Plastteknik
Nr 63 i raden av Teknografiska Institutets fackböcker. Drygt tjugo år efter Perstorpsboken
får vi här en noggrann, men något lättsammare, genomgång av det samtida plastkunnandet.
Boken vänder sig i första hand till den som sysslar med bearbetningsfrågor inom plast-
branschen, men är även en lättillgänglig faktabok, på närmare sexhundra sidor, för den
allmänt plastintresserade.
S.E. Sörelius, Teknografiska Institutet, 1973.

Klicka för större bild

    Plastic
En norsk presentation av plastframställning, olika plasters egenskaper och användnings-
områden. Boken, som är baserad på amerikanska och engelska källor, förmedlar dåtidens
entusiasm över det revolutionerande materialet. Antagligen en stark inspirationskälla för
1950-talets plastentreprenörer.
Karl Borgin, Cammermayers Boghandels Forlag, Oslo, 1949

Klicka för större bild

    Plast i hemmet
Gammal hederlig svensk konsumentinformation från början av 1960-talet.
Ca 50 sidor goda råd till hushållen om de nya plastmaterialen.
Flitigt använd i dåtidens studiecirklar.
Ing-Marie Berg, LTs förlag, 1962

Klicka för större bild

    Plastbitarna
Rune Ström berättar om sitt företag AB Plast-Teknik. Boken gavs ut i samband med
företagets 35-årsjubileum 1990. "Episoder och återblickar på ett företag som
föddes ur en idé och växte upp under den första generationen av Svensk plastindustri".
(Ur författarens förord)
Rune Ström, Göteborg 1990

Klicka för större bild

    Att göra pengar ur rök. Perstorp AB 1881 - 1981.
En jubileumsskrift utgiven av Perstorp AB i samband med hundraårsjubiléet.
År 1917 tillverkade Perstorp AB ett handtag av fenolpressmassa till en elektrisk
knivströmbrytare och blev därmed skandinaviens första plastindustri.
Så småningom länkades Perstorps och Skaraplasts historia samman.
C-A Enefält (red.), Perstorp AB 1981