1928

Tillverkningen läggs om till WC-sitsar i trä, och Svenssons söner Sven och Erik
(senare Järnåker) tar över verksamheten 1930. Året därpå arbetar tre personer i företaget.

Nästa: 1935
Föregående: 1906
Tillbaka till Index